Meting ervaren kwaliteit verpleeghuiszorg 2018

17 October 2018

De AWO is begin 2017 het project ‘Meten van de kwaliteit van de verpleeghuiszorg vanuit het bewonersperspectief’ gestart. We willen gaan kijken hoe het dagelijks leven wordt ervaren door bewoners, diens naasten en zorgverleners. 

Wij willen de ervaren kwaliteit van de verpleeghuiszorg op een andere manier gaan meten door af te stappen van standaard vragenlijsten en de ruimte te geven om de dialoog aan te gaan. 

Een van de uitgangspunten in dit onderzoek is dat wij kwaliteit benaderen vanuit de relatiegerichte zorg. Dit wil zeggen dat we bovenstaande methoden willen uitvoeren in een netwerk van de driehoek ‘bewoner-naaste-zorgverlener’ (maar wel in individuele gesprekken), om zodoende een volledig beeld te krijgen van de zorgkwaliteit. Meer informatie vindt u in de factsheet. In tegenstelling tot vorig jaar, zullen deze zogenaamde 'driehoeksgesprekken' niet alleen worden uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit Maastricht. Medewerkers van de verschillende organisaties die aangesloten zijn bij de AWO, worden op dit moment getraind om bij elkaar in de verschillende zorgorganisaties deze gesprekken te voeren. 

Deze nieuwe methode is in onderstaand schema kort weergegeven:

Naast deze gesprekken, willen wij ervaren kwaliteit ook meten met een gestandaardiseerde vraag, de net promotor score (NPS). Wij zullen een aantal verpleeghuizen bezoeken en aan elke bewoner en aanwezige naaste vragen om op een schaal van 0-10 aan te geven of men het verpleeghuis zou aanbevelen aan familie en vrienden of niet. Meer informatie over de NPS meting vindt u hier

Meer informatie over het overkoepelende project “Anders Meten” vindt u hier.

De onderzoekers van het Anders Meten project (v.l.n.r. Sil Aarts, Erica de Vries, Katya Sion):