Meer personeel leidt niet tot betere zorg - Springer Link

16 June 2017

Naar aanleiding van de promotie van Ramona Backhaus verscheen vandaag een kort artikel op Springer Link. 

In haar onderzoek heeft Ramona gekeken naar de relatie tussen personele bezetting, werkomgevingsfactoren en kwaliteit van zorg in verpleeghuizen. Daarnaast zijn wenselijke competenties van HBO-verpleegkundigen in kaart gebracht, hoe zij ingezet zouden kunnen worden, wat hun meerwaarde is en wat er nodig is om hun functie in het verpleeghuis toe te passen.

Lees hier meer over het onderzoek >