Meer inzicht in personele bezetting verpleeghuizen

13 April 2017

Op 12 april 2017 promoveerde Ramona Backhaus op het proefschrift Thinking beyond Numbers. Personele inzet en kwaliteit van zorg in verpleeghuizen. De resultaten van het proefschrift kunnen worden gebruikt voor de verdere doorontwikkeling van het recent verschenen kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Verschillende deelstudies uit het proefschrift werden reeds beschreven in ons rapport ‘Meer is niet per se beter’. 

Op basis van dit rapport wordt in het kwaliteitskader geconcludeerd dat er geen aanwijzingen zijn voor een kwantitatieve norm over hoeveel medewerkers moeten worden ingezet in verpleeghuizen. Daarnaast laten de resultaten van het proefschrift zien dat het hebben van een duidelijke visie over hoe men HBO-verpleegkundigen wil inzetten binnen het verpleeghuis cruciaal is. Organisaties met een duidelijke visie over de inzet van HBO-verpleegkundigen lukt het deze te werven en te binden. Het inzetten van HBO-verpleegkundigen puur voor het verrichten van voorbehouden handelingen doet geen recht aan hun onderscheidende competenties. Veel beter zou men hun kunnen inzetten als rolmodel en coach voor het team en voor de coördinatie van zorg. Een ander centraal aspect binnen het kwaliteitskader is het verhogen van het lerend vermogen van teams. Op basis van de resultaten van het proefschrift lijkt het erop dat een positief teamklimaat en het investeren in informele leiders op de werkvloer hieraan kan bijdragen.

Klik hier voor meer informatie over het project >