Math Gulpers 19 april 2013 gepromoveerd

19 April 2013

Math Gulpers, directeur van verpleeghuis Lückerheide, heeft jarenlang promotie-onderzoek gedaan naar het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen.

Hij heeft zijn proefschrift op 19 april 2013 bij de Universiteit Maastricht succesvol verdedigd. Titel van zijn proefschrift is 'EXBELT: Expelling belt restraint from psychogeriatric nursing homes'.