Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit (LPZ)

De Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit (LPZ) is een jaarlijks terugkerende onafhankeliLPZ logojke meting van zorgkwaliteit in de Nederlandse gezondheidszorg. Het is een betrouwbaar meetinstrument om zorgproblemen vroegtijdig op te sporen en organisaties informatie te geven om deze terug te dringen. De LPZ draagt namelijk gerichte verbeteringen aan over de kwaliteit van zorg. Resultaten van deze metingen zijn op een eenvoudige manier te vergelijken: binnen de organisatie tussen locaties/afdelingen en met andere zorginstellingen in het land.

Alle informatie over de LPZ is te vinden via deze link >