Kwaliteitsstandaard geriatrische revalidatie in de maak

1 March 2021

De zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken tussen thuis en het ziekenhuis in, de kortdurende herstelgerichte zorg, is gebaat bij een landelijke kwaliteitsstandaard. Dat blijkt uit een programmeringsstudie van het Consortium Geriatrische Revalidatie, een samenwerkingsverband van ActiZ, Verenso, kaderartsen geriatrische revalidatie Amsterdam UMC, LUMC, Universiteit Maastricht en Universiteit Tilburg. Een landelijke kwaliteitsstandaard zal onder meer de huidige praktijkvariatie verminderen, verwacht het Consortium. AWO-L is actief betrokken geweest bij dit project en wil zich graag in samenwerking met het GRZ-consortium, richten op de verdere uitwerking van de kwaliteitsstandaard geriatrische revalidatie.

Tweesporenbeleid 

Binnen de programmeringsstudie is gewerkt aan een breed gedragen ontwikkelagenda voor een praktisch bruikbare én een goed onderbouwde overkoepelende kwaliteitsstandaard voor de kortdurende herstelgerichte zorg bestaande uit geriatrische revalidatie en eerstelijnsverblijf. Op basis van de resultaten van deze programmeringsstudie is het advies om een tweesporenbeleid te volgen waarbij op de korte termijn een aantal ‘voorlopige standaard beschrijvingen van goede zorg’ ontwikkeld worden op basis van bestaande best practices. 

Dit betreft drie basis (generieke revalidatie en herstel, cognitie, observatie en diagnostiek) en drie doelgroep specifieke (CVA, Trauma, Amputatie) beschrijvingen van goede zorg. Voor deze drie doelgroepen is gekozen omdat hiervoor al voldoende bruikbare best practices beschikbaar zijn, maar nog geen landelijke standaard. Voor hartfalen en generieke geriatrische hartrevalidatie zijn nog onvoldoende best practices beschikbaar. Voor de wat langere termijn komen vier thema’s naar voren waarop doorontwikkeling gewenst is, namelijk: definitieve standaard beschrijvingen van goede zorg (basis en doelgroep-specifiek); revalidatieklimaat en interdisciplinair revalidatieteam; triage en regionale samenwerkingsafspraken en meetinstrumenten en kwaliteitsindicatoren.