Kennisontwikkeling COVID-19 thuiszorg

15 May 2020

Ook in de thuiszorg worden medewerkers dagelijks geconfronteerd de gevolgen van Corona. Huishoudelijke hulpen, medewerkers in de thuiszorg, wijkverpleegkundigen en casemanagers komen dagelijks in contact met veel cliënten en daarbij is vaak niet bekend of mensen met het virus zijn besmet of niet. Daarbij komt dat er lange tijd ook te weinig beschermingsmiddelen beschikbaar waren, waardoor medewerkers onder moeilijke en onzekere omstandigheden hun werk deden. Daarom kijkt de AWO-ZL ook hoe we meer kennis kunnen ontwikkelen over Covid-19 in de thuiszorg.  

Prof. dr. Sandra Zwakhalen heeft vanuit de AWO-ZL samen met Prof. dr. Bianca Buurman (UNO-VUmc) en dr. Nienke Bleijenberg (HU) een verkenning uitgevoerd onder de ambassadeurs van de wijkverpleging. In korte tijd zijn er ongeveer 42 interviews gehouden na een oproep vanuit de Wetenschappelijke Tafel Wijkverpleging van het Wetenschappelijk College Verpleegkunde. Daaraan is ook meegewerkt door verpleegkundigen actief bij zorgorganisaties uit Zuid-Limburg. De ambassadeurs van de wijkverpleegkundigen waren blij dat ze hun verhalen konden delen. De resultaten zijn al meegenomen bij een briefing in de Tweede Kamer op 11 mei. De gegevens worden nog verder geanalyseerd en publiekelijk gedeeld. 

Verder wordt er verkend of, in aanvulling op de Covid-19 registratie in verpleeghuizen en bij huisartsen, de registratie van Covid-19 in de wijkverpleging kan worden verbeterd. Daarover lopen op landelijk en regionaal niveau gesprekken.