Internationale artikelen van Maastrichtse onderzoekers over onvrijwillige zorg

1 September 2016

Met de invoering van bandenloze zorg zijn de Limburgse ouderenzorgorganisaties koploper in Nederland en het buitenland. De bandenloze zorg in verpleeghuizen laat zien dat er al veel bereikt is in de ouderenzorg. Het thema vrijheidsbeperking is en blijft binnen de werkplaats een belangrijk aandachtsveld. Nieuwe onderzoeken richten zich op onvrijwillige zorg en vrijheidsbeperkende maatregelen in de thuissituatie. 

In september 2016 is een artikel van dr. Michel Bleijlevens en Prof. dr.  Jan Hamers verschenen betreffende een consensus definitie over vrijheidsbeperkende maatregelen (Physical Restraints: Consensus of a Research Definition Using a Modified Delphi Technique). Michel Bleijlevens: ‘Dit is een belangrijke en noodzakelijke stap m.b.t. de vergelijkbaarheid van de uitkomsten van internationale studies naar de prevalentie van vrijheidsbeperkende maatregelen. In deze studie is op basis van de meningen van 48 experts uit 14 verschillende landen een internationaal geaccepteerde definitie van vrijheidsbeperkende maatregelen tot stand gekomen.’ 

Eerder dit jaar is een artikel van Prof. dr. Jan Hamers en drie onderzoekers dr. Michel Bleijlevens, dr. Math Gulpers en dr. Hilde Verbeek gepubliceerd over onvrijwillige zorg. (Behind Closed Doors: Involuntary Treatment in Care of Persons with Cognitive Impairment at Home in the Netherlands). Dit betrof het eerste internationale artikel naar de prevalentie van onvrijwillige zorg bij de zorg voor mensen met dementie die nog thuis wonen. Dit artikel was het resultaat van één van de deelstudies van het zorginnovatiegelden project (2014).