EXBELT | Bandenvrije zorg in verpleeghuizen

Verminderen en voorkomen van vastbinden van bewoners in verpleeghuizen.

Universiteit Maastricht heeft samen met praktijk instellingen de interventie EXBELT ontwikkeld, met als doel om het vastbinden van bewoners in verpleeghuizen te verminderen en voorkomen. De kernonderdelen van EXBELT zijn:

  1. een ‘verbod’ op het gebruik van banden
  2. een bijscholingsprogramma voor hulpverleners (artsen, paramedici, verpleegkundigen verzorgenden)
  3. de beschikbaarheid van alternatieve interventies (zoals een laag bed, een infraroodsysteem, cameratoezicht, buitenlucht, extra activiteiten, fysiotherapie en balansoefeningen) gericht op de individuele bewoner
  4. een gespecialiseerde verpleegkundige als consultant voor specifieke handelingswijzen bij verpleeghuisbewoners.

EXBELT is tussen 2008 en 2010 getest op 26 afdelingen van verschillende verpleeghuizen in Nederland; op deze afdelingen woonden ruim 700 bewoners. EXBELT werd op 15 afdelingen ingevoerd; de 11 andere afdelingen fungeerden als controlegroep.

Uit de resultaten van deze studie komt naar voren dat het aantal bestaande banden 8 maanden na introductie van EXBELT met 50% is gereduceerd. In de controlegroepen is geen afname van banden waargenomen. Belangrijker nog is het preventieve effect dat uitgaat van EXBELT: op de afdelingen waar EXBELT is ingevoerd, worden 8 maanden na invoering geen nieuwe banden toegepast! Dit in tegenstelling tot de controlegroepen waar gewoon nieuwe banden worden ingezet. 

Math Gulpers promoveerde op 19 april 2013, getiteld ‘Exbelt: Expelling belt restraint from psychogeriatric nursing homes’

Link naar andere websites:
ZonMW projectpagina
Scholingswebsite Exbelt

Contactpersonen:
Michel Bleijlevens, m.bleijlevens@maastrichtuniversity.nl
Jan Hamers, jph.hamers@maastrichtuniversity.nl

Participating groups: