European Nursing Congres

4 October 2016

Vele verpleegkundigen en andere professionals bezochten van 4 – 7 oktober jl. het 5e Europees congres voor Verpleegkunde getiteld ‘Caring for Older People: How can we do the right things right?’ bezocht. Het congres stimuleert internationale kennisuitwisseling en versterking van de verpleegkundige professie door wetenschap, innovatie, onderwijs en praktijk met elkaar te verbinden. Onderwerpen als verpleegkundig leiderschap, basiszorgproblemen, kwaliteit van zorg, transitie uitdagingen in de keten van zorg, zorgtechnologie, en de rol mantelzorg in de toekomst kwamen aan bod. 

Verpleegkundigen vanuit zorgorganisatie Zuyderland vertellen: “In verschillende sessies op het congres werd de rol van de verpleegkundige in de langdurige ouderenzorg bediscussieerd, waarbij verpleegkundig leiderschap hard nodig is. Het gaat om kleine dingen die tellen in de zorg voor ouderen, zoals essentiële zorg ofwel basiszorg genoemd, waarin activiteiten uit het dagelijks leven centraal staan, zoals wassen, aankleden maar ook zaken als communicatie en mobiliteit. Implementatie van nieuwe uitkomsten uit onderzoek is nog steeds een hele uitdaging. Een goede probleemanalyse en zaken als klinisch redeneren maken het verschil om de praktijk te verbeteren.” Deelname aan het congres is mogelijk gemaakt door de zorgorganisaties in samenwerking met de AWO-ZL. 

Foto: Pauline den Toom , Laura Verbeek en Hanneke Beute-Economou van Zuyderland