Doorlopende goede zorg voor kwetsbare ouderen: van ziekenhuis naar huis

23 September 2016

Hoe kunnen we bij kwetsbare ouderen de negatieve gevolgen van een ziekenhuisopname zoveel mogelijk voorkomen en hen zo goed mogelijk ondersteunen als zij weer thuis komen? Deze vraag staat centraal in het project “In Verbinding”. Screening bij opname, een reactiverend behandelingsplan, adequate afstemming en coördinatie tijdens de opname en bij ontslag zouden kunnen bijdragen aan optimale zorg voor kwetsbare ouderen. 

In de Limburgse regio’s Weert, Sittard en Parkstad wordt hier op eigen, passende manier invulling aan gegeven. Deze regionale initiatieven worden ondersteund door CZ zorgverzekeraar en geëvalueerd vanuit de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO ZL). Om als zorgorganisaties en professionals van elkaar te leren en nieuwe ideeën op te doen, is een symposium georganiseerd. Lees hier het verslag.