Deuren ‘Zorg Innovatie Atelier’ staan open: samen een kwaliteitsslag maken

5 April 2016

Vivantes aan het woord over de noodzaak van zorgvernieuwing

 

In mei opent Vivantes in woonzorgcentrum Aelserhof in Elsloo een ‘Zorg Innovatie Atelier’ (ZIA), een kweekplaats voor de ontwikkeling van de nieuwe zorgconcepten voor de toekomst. Een bruisende proeftuin, een plek waar nieuwe zorginnovaties worden bedacht, uitgetest en doorontwikkeld. Maar ook een plek waar zorgmedewerkers, ondernemers, onderwijsorganisaties, woningcorporaties, kennisinstituten, WMO-ambtenaren en cliënten veel van elkaar kunnen leren om voor minder geld meer zorgkwaliteit te leveren. Tom Brandsma, adviseur zorgvernieuwing bij Vivantes, legt uit hoe belangrijk zorgvernieuwing is in een tijd waarin Nederlandse zorginstellingen ‘meer met minder’ moeten doen en de interessante ontwikkeling die zorgtechnologie doormaakt.

Cultuuromslag 

Tom Brandsma: “In ons zorgcentrum La Famille in Elsloo hebben we voor het eerst gebruik gemaakt van de nieuwste zorgtechnologie. Het zorgcentrum is uitgerust met slimme technologische oplossingen die, in combinatie met een andere werkwijze, het mogelijk maken met minder personeel meer zorgkwaliteit te leveren en de eigen regie en zelfredzaamheid van cliënten te stimuleren. Elk verpleeghuisappartement en elke zorgwoningen is uitgerust met een interactief aanraakscherm waarmee de cliënt makkelijk contact legt met de zorgmedewerker, deuren opent, het zonnescherm bedient, verlichting aan of uit doet of boodschappen bestelt. Het beeldscherm helpt de cliënt om zelfstandiger te leven. En het helpt de Vivantes medewerker om zorg op maat te leveren. Via het scherm heeft hij snel toegang tot het zorgleefplan met daarin de afspraken die we met de cliënt hebben gemaakt. En de cliënt hoeft niet steeds opnieuw te vertellen hoe hij het liefst verzorgd wordt. Medewerkers kunnen in de kamer van de cliënt het elektronisch cliëntendossier inzien. Op termijn wordt het ook mogelijk om  gegevens te registreren. Via camera’s kunnen medewerkers, als daarvoor toestemming is verleend, bij dementerende cliënten in hun kamers een oogje in het zeil houden.

De interactieve beeldschermen die we nu in La Famille gebruiken, zijn inmiddels ook geïnstalleerd in onze andere locaties, en in de zorgwoningen direct gelegen naast onze intramurale locaties. Daar is het aantal functionaliteiten van het scherm nog beperkt maar die worden in de toekomst steeds verder uitgebreid. De transformatie naar een door innovatieve technieken gestuurd zorgproces betekent een ‘flinke cultuuromslag’ voor de medewerkers. Het uitgangspunt van dit model is om niet meer zoals we gewend waren de zorg van de mensen over te nemen. Nu moet de medewerker het gesprek aangaan over wat cliënten zelf nog kunnen en bovendien wensen aan techniek in de zorgondersteuning. Verder is ervoor gekozen de zorgverlening te splitsen in vier ambachten: verplegen en verzorgen, zorgondersteunen, dagbesteden, verzorgen van maaltijden en drinken. Lagere verzorgende functies, op niveau 1, zijn komen te vervallen omdat we daarmee niet langer de gewenste kwaliteit voor cliënten kunnen leveren.

Uit de eerste evaluaties blijkt dat de meeste medewerkers de technologie snel omarmd hebben. We horen dat ze niet meer zonder willen werken omdat dit zoveel efficiënter is en tijdwinst oplevert. Ze hebben een beter cliëntcontact en hebben tijd om zich meer te kunnen verdiepen in hun vak.” Lees meer hierover op de site van Soluzo.

Breed toegankelijk

“Maar we willen méér,” legt Tom Brandsma uit. “We willen zorgmedewerkers, ondernemers, onderzoekers en onderwijsinstellingen, cliënten, woningcorporaties de kans bieden om samen met ons nieuwe zorginnovaties te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door samen met onze leveranciers nieuwe innovaties te ontwikkelen of bestaande innovaties te testen op effectiviteit. Zo ontstaan nog betere producten en nieuwe innovaties die optimaal aansluiten bij de wensen en behoeften van onze cliënten en medewerkers.

In woonzorgcentrum Aelserhof bouwen we dit jaar een ‘Zorg Innovatie Atelier’ waar we samen met acht partners gaan werken aan technologische zorginnovaties. Mede dankzij een subsidie van Provincie Limburg kunnen we in Aelserhof een verpleeghuiskamer en zorgwoning van de toekomst ontwikkelen. Die kamers worden toegerust met de nieuwste producten en ict-toepassingen van acht ZIA partijen: Soluzo (ICT-zorgconcept), Cormel IT Services (ontwikkelaar elektronisch cliëntendossier), woningcorporatie Maaskant Wonen, Straight Systems (software voor innovatieve kassasysteem), Ergocare (leverancier van plafondsysteem), Bano Badkamers, Huis voor de Zorg Limburg (cliënten- en patiëntenorganisatie), Zorg Techniek Limburg (ROC-instellingen Gilde, Leeuwenborgh en Arcus). Door een subsidie van de gemeente Stein kunnen we in het ZIA een ruimte ‘slim bewegen voor ouderen’ realiseren. We zijn trots dat het project zowel op provinciale als lokale steun kan rekenen.

Het ZIA is een aanwinst voor de hele regio. We willen niet alleen dat onze eigen cliënten en medewerkers er beter van worden, maar willen een bijdrage leveren aan de verbetering van de zorg in het algemeen. Het ‘Atelier’ is breed toegankelijk; voor onze eigen medewerkers, voor onderzoekers en studenten van onderwijsinstellingen in de zorg, ict en techniek, voor andere zorginstellingen, voor woningcorporaties die zorgwoningen of verpleeghuizen gaan bouwen, voor WMO-ambtenaren van gemeenten, voor cliënten of geïnteresseerde burgers etc. Hoe meer partijen we laten meedenken, hoe groter de kans dat we samen een belangrijke kwaliteitsslag in de zorg kunnen slaan. De deur van het ZIA staat wagenwijd open!”

Vivantes biedt met 950 medewerkers en 550 vrijwilligers wonen met zorg en verpleging over 9 woonzorgcentra, thuiszorg en welzijn aan 1600 cliënten in de gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein. Bekijk informatie over Vivantes.