Dementie

 “De kracht voor ouderen met dementie ligt in de omgeving”

Dementie is een hersenaandoening, waardoor het lichamelijk en geestelijk functioneren van mensen achteruitgaat. Mensen met dementie hebben problemen met het geheugen, denken en taal. Gedragsveranderingen en veranderingen in het karakter van mensen kunnen optreden. Naarmate de ziekte vordert verliest iemand met dementie steeds meer de regie over zijn eigen leven. Dagelijkse handelingen worden steeds moeilijker en mensen met dementie worden afhankelijk van hulp van anderen. De Academische Werkplaats Ouderenzorg onderzoekt hoe de zorg aan mensen met dementie zo optimaal mogelijk vormgegeven kan worden, zowel thuis als in een zorgcentrum of verpleeghuis.