Dagelijkse activiteiten van verpleeghuisbewoners en de rol van verpleegkundigen en verzorgenden

5 October 2018

Op 4 oktober promoveerde Mirre den Ouden op haar proefschrift 'Every step counts. Daily activities of nursing home residents and the role of nursing staff.’

Dit onderzoek was gericht op het verkrijgen van inzicht in de dagelijkse activiteiten van verpleeghuisbewoners en de rol van verpleegkundigen en verzorgenden bij deze activiteiten. Daarnaast was er behoefte aan een toepasbare interventie die verpleegkundigen en verzorgenden kunnen gebruiken om verpleeghuisbewoners te stimuleren in dagelijkse activiteiten en zelfredzaamheid. Tijdens haar onderzoek heeft Mirre den Ouden deze interventie ontwikkeld en daarna geëvalueerd wat de impact van deze interventie was op zowel het gedrag van verpleegkundigen en verzorgenden als de activiteiten van verpleeghuisbewoners. 

Mirre heeft tijdens haar onderzoek gevonden dat verpleeghuisbewoners inactief zijn. Bewoners werden voornamelijk geobserveerd terwijl ze sliepen, niets deden of TV keken. De meest voorkomende ADL activiteiten (algemene dagelijks levensverrichtingen) waren zichzelf verplaatsen en eten en drinken. HDL activiteiten (huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen) zoals tafel dekken, brood smeren en planten water geven, werden maar zelden geobserveerd. Wanneer verpleegkundigen en verzorgenden betrokken zijn bij de ADL en HDL activiteiten van de bewoners, dan nemen zij bijna de helft van deze activiteiten over.

De ontwikkelde interventie, genaamd DAIly NURSE bestaat uit drie componenten: educatie, coaching en beleid. Uit de pilot die is uitgevoerd, kwam naar voren dat de interventie toepasbaar is in de dagelijkse zorgpraktijk en dat het verpleegkundigen en verzorgenden kan helpen om dagelijkse activiteiten en zelfredzaamheid van bewoners te stimuleren.

De interventie is vervolgens getoetst tijdens een quasi-experimentele studie om de impact ervan op zowel het gedrag van verpleegkundigen en verzorgenden als de activiteiten van verpleeghuisbewoners te onderzoeken. Dit houdt in dat een aantal afdelingen meededen aan de interventie (experimentele groep) en een aantal afdelingen hetzelfde deden wat ze daarvoor ook deden (controlegroep). Uit de resultaten van deze studie blijkt dat de rol van verpleegkundigen en verzorgenden (ondersteuning of overname) in de ontbijtactiviteiten van bewoners niet verschilt na invoering van de interventie. Wel zijn de bewoners meer betrokken bij deze activiteiten en zijn er veranderingen te zien in de context; stimulerende omgeving door gedekte tafels en medewerkers die elkaar feedback geven.

Het onderzoek van Mirre is samengevat in een factsheet. Hierin kunt u meer lezen over haar onderzoek, de methoden die ze gebruikt heeft en de aanbevelingen voor de toekomst.

Neem ook een kijkje op de projectpagina van het onderzoek, in het proefschrift van Mirre of de promotiepagina