AWO Symposium 'Toekomst van de ouderenzorg: Werken met hart en ziel aan innovatie' november 2017

16-11-2017

 

U kunt de presentaties bekijken door op de naam van de spreker te klikken (in oranje) of door op de programmaonderdelen rechts te klikken. De presentatie wordt dan onderaan de pagina getoond. Hier kunt u hem dan downloaden.

Voor de foto`s, klik hier.

 


Donderdag 16 november 2017 vond het jaarlijkse symposium van de Academische Werkplaats Ouderenzorg (AWO) plaats. Het thema van dit jaar was: ‘Toekomst van de ouderenzorg: Werken met hart en ziel aan innovatie’. Centraal stond de arbeidsmarkt en alles wat daarmee samenhangt. Er zijn minder mensen beschikbaar en aan hen worden andere eisen gesteld. Antwoorden kunnen we vinden op het gebied van technologie, sociale innovaties of het anders opleiden van medewerkers. 

Het symposium werd dit jaar georganiseerd door Sevagram. De opening van het symposium werd gedaan door de middagvoorzitter Jan Hamers (Hoogleraar Ouderenzorg, Universiteit Maastricht). Jan Hamers blikte terug naar enkele AWO highlights van het jaar 2017. Waarna Trudie Severens (Raad van Bestuur, Sevagram) iedereen welkom heette en een introductie gaf op het thema. Trudie Severens gaf aan dat het nieuwe toverwoord ‘innovatie’ is. Zij opende dan ook op een innovatieve manier de middag door middel van Kahoot: een interactieve manier van vragen stellen via de smartphone. Op deze wijze stelde zij vragen over innovatie in de zorg.

Kina Koster (Raad van Bestuur, Cicero Zorggroep) vertelde over de bestuurlijke visie van partners in de zorg. Kina Koster nam de aanwezigen mee op cliëntenreis, ‘patient journey’. Als men eenmaal in een verpleeghuis zit, komt men er niet meer uit. Maar waarom is dat zo? Waarom is eens in het verpleeghuis altijd in het verpleeghuis? Zou het niet mogelijk zijn om de cliënt naar huis te laten gaan als de cliënt een stabiele situatie heeft. In de cliëntbeleving is de cliënt namelijk het liefste thuis. Waarom zou dat dan niet kunnen? Hier zijn allemaal systematische bezwaren voor. “Kijk diep in het hart van de cliënt en probeer daar naar te handelen”, zo luidde de slotzin Kina Koster. 

Vervolgens werd er door Sandra Zwakhalen (Universitair Hoofddocent, Universiteit Maastricht) gekeken naar de wetenschappelijke visie. Zij nam de aanwezigen mee aan de hand van tegelwijsheden. Hoog op de agenda staat: hoe zorgen we voor een goedgevuld functiehuis, hebben we een goede mix van mensen? Niet alleen hoe houden we de cliënt gelukkig, maar ook hoe houden we onze medewerker gelukkig? Dat is een vraag waar we rekening mee dienen te houden. Partnerschap moet in gelijkheid. We redden het niet met denken: Wat kan de ander voor mij betekenen? Gelijkheid en gelijkwaardigheid tussen zorgverlener, cliënt en mantelzorger, dat is een uitdaging en dat bereik je vooral door partnerschap. Partnerschap begint bij ons.

Ramon Daniels (Lector Zuyd Hogeschool) vertelde in zijn presentatie over technologie in de zorg. Dit deed hij in samenwerking met Tom Brandsma (Vivantes), Tim van de Geijn (Sevagram) en Maarten Coolen (Zuyderland). Zorgtechnologie blijft een belofte. Als men wilt dat zorgtechnologie beter gaat ‘lopen’ binnen organisaties, geef het dan ook een positie. Installeer een portfoliomanager, betrek de werkvloer in alle fases en zorg voor enthousiaste ambassadeurs om de technologie te laten landen. De boodschap die hij tot slot meegaf luidde: Samenwerking tussen diverse stakeholders is van belang om zorgtechnologie te implementeren. De Academische Werkplaats Ouderenzorg is een prachtige proeftuin waarin samenwerking kan uitmonden in diverse mogelijkheden.  

Na de pauze werd het symposium voortgezet door Theresa Thoma-Lürken (Promovendus, Universiteit Maastricht), zij vertelde over de LangerThuis app. Dit is een beslissingsondersteunend hulpmiddel voor wijkverpleegkundigen en casemanagers dementie. Het doel van de app is tweeledig: 1) professionals ondersteunen bij het detecteren van problemen en wegwijzen naar mogelijke oplossingen en 2) ouderen met dementie ondersteunen langer thuis te kunnen blijven wonen. 

Vervolgens gaf Erik van Rossum (Lector Wijkgerichte Zorg, Zuyd Hogeschool) een presentatie met de titel: ‘Opleiden op maat in de ouderenzorg’. Erik van Rossum presenteerde in plaats van Raymond Clement. Erik van Rossum gaf aan dat we voor serieuze uitdagingen staan, onder andere hoe we meer en anders opgeleide mensen krijgen in de ouderenzorg, in de meest brede zin van het woord. Het is een regionaal probleem en dat eist een regionale oplossing. Innoveren in opleiden is van belang. Samen de verantwoordelijkheid nemen voor het ontwikkelen en uitvoeren van scholingstrajecten. Daarnaast een gedeeld eigenaarschap met een nieuw verdienmodel waarbij ieder investeert naar eigen mogelijkheden en wensen.

Vervolgens werd de groep verdeeld in kleine discussiegroepen. Hierin gingen medewerkers van verschillende zorgorganisaties met elkaar in gesprek over de vraag welke acties ondernomen moeten worden om in de toekomst goede zorg te kunnen blijven bieden. Dit leverde levendige discussies op. In de plenaire bijeenkomst na afloop van de discussies gaven de deelnemers de volgende “take home messages” aan elkaar mee: “Samen sterk”, “Buurtpreventie is heel belangrijk”, “Zorg samen voor ieder om maatwerk te kunnen leveren op basis van de vraag van de cliënt”, “Werk samen en innoveer al lerend”, “Betrek stakeholders van buiten de zorg”, “Blijf in dialoog”. Daarna volgde er nog een korte afsluiting van de middagvoorzitter Jan Hamers waarin enkele plannen voor de toekomst werden gedeeld. 

Hiermee was een einde gekomen aan een geslaagd symposium!

Bekijk hieronder de presentatie(s). Klik in de kolom rechts om een ander onderdeel te kiezen.
Opening: 
Jan Hamers, Hoogleraar Ouderenzorg, Universiteit Maastricht