Innovaties

“Door slimmer werken meer kwaliteit met minder mensen”

Een groeiend aantal ouderen leidt tot meer en complexere zorgvraag. Meer kwaliteit met minder mensen is mogelijk door in de zorg slimmer te werken. Eén van de oplossingen hiervoor is het toepassen van arbeidsbesparende innovaties: zorg op afstand, domotica, diverse product- en procesverbeteringen en bijvoorbeeld Buurtzorg.