ALHTOUR project van start

5 April 2016

In het ALHTOUR project heeft de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg een voorbeeldfunctie voor de ontwikkeling van een ‘living lab’ voor gezondheidstoerisme in Portugal.

Op 8 maart 2016 vond in Lissabon de startbijeenkomst plaats van het ALHTOUR project. Dit  project richt zicht op het versterken en stimuleren van technologische innovaties, toegepast op de het gezondheidstoerisme in Portugal. Dat gebeurt door het creëren van een zogenaamd "Health Tourism Living Lab". In Portugal komen vele ouderen (tijdelijk) wonen uit diverse om van hun pensioen te genieten. Zij hebben echter ook in toenemende mate zorg nodig. In het huidige project onderzoeken we (technologische) mogelijkheden om het dagelijks leven van ouderen te vergemakkelijken.

De Universiteit Maastricht (Nederland), de Katholiek Universiteit Leuven KUL (België), en de Universiteit van Macerata (Italië) zijn partners in dit Europese project dat wordt gecoördineerd door de Universiteit van Lissabon (Portugal). Er wordt gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van bestaande living labs, waaronder de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO). Het plan van de gezamenlijke ALHTOUR activiteiten omvat onder andere: de uitwisseling van personeel, wetenschappelijke symposia, mentoring, joint business seminars, lunch en leer evenementen, en een zomercursus.