Aan het woord: Wijkverpleegkundige Laura Verbeek over kwaliteit van zorg en het DEDICATED project

9 March 2018

In september 2017 is het project DEDICATED (Desired dementia care towards end of life) van start gegaan. Dit project richt zich op kwaliteitsverbetering van palliatieve zorg voor mensen met dementie en hun naasten. Binnen het project wordt een toolkit ontwikkeld die verpleegkundigen en verzorgenden ondersteunt bij het identificeren en handelen ten aanzien van hinderlijke symptomen (zoals pijn) in de palliatieve fase. Daarnaast richt het project zich op samenwerkingsstrategieën tijdens de palliatieve zorgverlening en worden de huidige samenwerkingsknelpunten in kaart gebracht. Ook wordt geïnventariseerd welke bestaande samenwerkingsmodellen en tools toepasbaar zijn. Op basis van deze inventarisatie wordt er een samenwerkingsstrategie ontwikkeld en geëvalueerd. Laura Verbeek is werkzaam als wijkverpleegkundige bij Zuyderland extramurale zorg en betrokken als projectpartner. Haar eerste ervaringen over haar betrokkenheid bij dit onderzoek: “Het is erg leuk om samen te werken met een groep waarvan iedereen uit een ander werkveld komt en zo ook andere ideeën heeft over de palliatieve zorg bij mensen met dementie die erg relevant kunnen zijn voor het onderzoek. Tevens vind ik het erg leerzaam om van dichtbij mee te maken hoe onderzoek in zijn werk gaat en wat er allemaal bij komt kijken.”.

Laura (25 jaar) groeide op in Heythuysen en woont nu samen met haar vriend Arjen in Posterholt. Het was voor haar al vroeg duidelijk dat ze een beroep in de zorg wilde uitoefenen. Nadat ze in 2013 als HBO-verpleegkundige aan Hogeschool Zuyd in Heerlen afstudeerde, werkte zij enkele jaren met veel plezier in het academisch ziekenhuis in Maastricht. Over die periode vertelt ze: “Nadat ik een jaar als fulltimer aan het werk was in het ziekenhuis, liep ik tegen veel dingen aan die op de afdeling verbeterd zouden kunnen worden en mogelijk een hogere kwaliteit van zorg voor de patiënt zou kunnen opleveren. Dit was voor mij de doorslag om verder te studeren en me meer te verdiepen in de kwaliteit van zorg. In 2015 ben ik gestart met de premaster Verplegingswetenschappen in Utrecht. Tegelijkertijd ben ik geswitcht van baan en werk ik momenteel als wijkverpleegkundige bij Zuyderland extramurale zorg. Deze baan spreekt mij erg aan omdat ik zelf bepaal welke kwaliteit van zorg de cliënt thuis krijgt en of dit voldoende is. Het is leuk om samen met andere disciplines de beste zorg voor de cliënt / mantelzorger thuis te bepalen waardoor de cliënt zo lang mogelijk en op een veilige manier zelfstandig thuis kan blijven wonen.”

Momenteel zit Laura in haar tweede en laatste jaar van de master Verplegingswetenschappen. De komende periode gaat Laura voor haar afstudeeronderzoek aan de slag binnen DEDICATED. Ze zal samen met het onderzoeksteam interviews houden met naasten van mensen met dementie die in het afgelopen half jaar zijn overleden. Doel van deze interviews is het in kaart brengen van de behoeftes van de verschillende betrokkenen binnen de palliatieve zorg. Er zullen ook gesprekken volgen met mensen met dementie en met hun zorgverleners. De verwachtingen van Laura over DEDICATED zijn hoog gespannen: “Het project zal uiteindelijk meer duidelijkheid geven over hoe de palliatieve zorg bij ouderen met dementie wordt ervaren door zorgverleners en naasten en welke knelpunten er zijn die de kwaliteit van palliatieve zorg beïnvloeden. Mijn verwachting is dat zorgprofessionals meer ervaring krijgen in het leveren van palliatieve zorg bij mensen met dementie door middel van het aanreiken van de juiste handvaten. En hierdoor zal ook de communicatie rondom deze zorg in de toekomst verbeteren waardoor kwaliteit van sterven toeneemt en mantelzorgers zich meer ondersteund voelen.”.

In haar eigen werkveld ziet Laura ook dat het aantal ouderen met dementie steeds meer toeneemt en de zorg complexer wordt. Mensen blijven langer thuis wonen en bij een overplaatsing naar intramurale setting is er al vaak sprake van een complexe situatie. De toename van het aantal mensen met dementie en de complexiteit van zorg is voor veel zorgverleners een te snelle ontwikkeling waarbij zij niet genoeg kennis en vaardigheden hebben om de juiste kwaliteit van palliatieve zorg te bieden. Voor Laura is het DEDICATED project daarom zeer waardevol: “Als de ouderen (met dementie) en hun familieleden tevreden zijn over de zorg voor, tijdens en na het stervensproces, ben ik dat ook. Omdat ik denk dat bijna iedere zorgverlener deze visie heeft, vind ik het erg mooi dat ik met deze visie een bijdrage kan leveren aan dit project. Dit is ook een van de redenen waarom dit project mij zo aanspreekt en ik hoop dat alle mensen met dementie een waardig, warm en respectvol levenseinde mogen hebben.”

Voor meer informatie over het onderzoek, bezoek de projectpagina >